فرآیند ثبت شرکت بدین صورت میباشد که:اجاره محل برای دفتر کارتعیین اساسنامه برای شرکتاخذ کد اقتصادی شرکااخذ تاییدیه اساسنامه از دفترخانه اسناد رسمیتاییدیه از اتاق بازرگانیاخذ وچاپ آگهی در روزنامه رسمیاخذ گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی کشور ترکیهتنظیم فرم برای اداره داراییبازدید از محل توسط مامورین اداره داراییاخذ کد اقتصادی شرکتکارت بازرگانیاخذ دفاتر پلمپافتتاح حسابتعیین حسابدارزمان ثبت شرکت در کشور ترکیه :5 الی 8 روز کاری به طول می انجامد .حداقل هزینه های اصلی سالیانه شرکت در کشور ترکیه عبارت است از :هزینه های اجاره دفتر 300 دلارهزینه پلمپ دفاتر و دارای 400 دلارمالیات 20% سالیانه از سود خالصآب و برق و گاز و اینترنتهزینه حسابدار ماهیانه 200 دلاراز محاسن ثبت شرکت در ترکیه :عبارت است از حذف واسطه جهت واردات جنس مستقیم از اقصی نقاط جهان و صرفه جویی در هزینه و زمان .صادرات به کشور ترکیه . لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/articles/249-%D...A9%DB%8C%D9%87 سامان ثبت - ثبت شرکت - samansabt.com