این دسته فلزیاب*ها که معمولاً خیلی سبک و بوده, و دیسک آنها کوچک (دیسک استاندارد آنها ۲۵ سانتی*متر) می*باشد, و عمق کاوش فلز آنها نیز معمولاً کمتر از یک متر, می*باشد. به این معنی که یک فلز به شکل مربع به اندازه ۱متر, در ۱متر را حداکثر می*تواند از فاصله یک متری پیدا کند. فلزیاب*های تفریحی برای پیدا کردن فلزات در سطح خاک طراحی , شده*اند. این نوع فلزیاب*ها, دارای صفحه نمایشگری ,دیجیتالی و پیشرفته می*باشند. فلزیاب*های تفریحی , که دارای نمایشگر دیجیتالی می*باشند قدرت تفکیکی تفریابا برابر با ۸۰٪ دارند. به این منظور که می*توانند فلزات آهنی را از فلزات غیرآهنی با دقت ۸۰ درصد جدا کنند.