ازدوربین های مگاپیکسلی نمی توان برای برطرف کردن مشکل پایین بودن کیفیت تصاویر سیستمهای نظارتی استفاده کرد ، عوامل زیادی برای درنظر گرفتن کیفیت تصویر دوربین مداربسته وجود دارد.باگسترش پیشرفت سیستمهای مداربسته ازآنالوگ به دیجیتال و ip که بسیار انعطاف پذیر هستند کاربرها میتوانند ازهر مکانی به آنها دسترسی داشته باشند . سیستمهای ویدئویی شبکه بطور کامل هوشمند میباشند و قادرهستند زمان ارسال ویدئو و مکانی که ویدئو به آن ارسال میشود و اینکه چه زمانی یک متصدی برای مشاهده آگاه گردد رامشخص نماید . سیستمهای نظارتی مقرون به صرفه ، پایدار دربرابر آینده و منطبق با نیازهای درحال تحول تاسیساتی که خدمات میدهند میباشد .کیفیت تصویر ازمزایای یک دوربین مداربسته به حساب می آید و اولین معیار برای انتخاب دوربین ازنظر کاربر است . یکی ازنکاتی که تولیدکنندگان دوربین مداربسته برای تولیدات خود بادیگر رقبای خود انجام میدهند رقابت درارائه تصویر بهتر با رزولوشن بالاتر می باشد با بالاتر بودن رقم آن ، تصاویر تیزتر و کاربر رضایت بیشتری خواهد داشت .