پاسپورت کشور آمریکا و انگلیس با امکان سفر به ۱۴۷ کشور بدون ویزا در رتبه اول قرار دارندپاسپورت یکی از ملزومات سفر به کشورهای دیگر است و بدون این دفترچه چند صفحه ای امکان مسافرت وجود ندارد.برای ورود به کشورهای دیگر ممکن است نیاز به گرفتن ویزا یا روادید باشد اما مراودات دیپلماتیک بین کشورها این امکان را بوجود آورده است که تنها با استفاده از خود پاسپورت و بدون گرفتن ویزا بتوانید به کشور دیگری سفر کنید. این مورد باعث کاهش صرف زمان برای مسافر و آسودگی بیشتر فرد می شود. حال مجموع و یا وب سایت هایی هستند که با بررسی موارد پاسپورت کشورها را براساس کشورهایی که بدون دریافت ویزا می توان به ان سفر کرد را ارزیابی میکنند.براساس اطلاعات ارائه شده پاسپورت کشور آمریکا و انگلیس با امکان سفر به ۱۴۷ کشور بدون ویزا در رتبه اول قرار دارند و در رتبه دوم کشور فرانسه، کره جنوبی و آلمان با ۱۴۵ کشور قرار گرفته اند. رتبه سوم از این رقابت به کسور سوئد و ایتالیا با ۱۴۴ کشور تعلق دارد و در رتبه چهارم هم کشورهایی مانند ژاپن و فنلاند با امکان سفر به ۱۴۳ کشور دیده می شود. در این میان ایران با ۴۷ کشور در رتبه ۷۰ قرار دارد. پایین ترین رتبه در این رده بندی به کشور سودان تعلق دارد.منبع : تور بالی