شما می توانید در قسمت تنظیمات تعیین کنید که ترجیح می دهید از طریق چه خطوطی بتوانید با بیرون تماس بگیرید (خطوط خروجی ترجیحی).وقتی در حالت برنامه دهی به سانترال کم ظرفیت قرار دارید مراحل زیر را طی نمایید:1. کلید PROGRAM را فشار دهید.2. در این مرحله سه راهکار را می توانید انتخاب نمایید:• شماره گیری 11 (No Line): از طریق هیچ خطی نمی توانید تماس بگیرید.• شماره گیری 12: از طریق هر یک از خطوطی که آزاد بود می توانید تماس حاصل نمائید.• شماره گیری 13: با شماره گیری عدد یک رقمی از بین 1 تا 8 که نشان گر CO یا خط تلفن مورد نظر شماست، می توانید تنها از طریق خط تعریف شده با بیرون تماس بگیرید.3. دکمه AUTO DIAL/STORE را فشار دهید.4. برای خروج کلید PROGRAM را مجدداً فشار دهید.منبع: pfrnco.com