صاحب خانه ها و ساختمان سازها می توانند با بهره گیری از استراتژی "سرمایش پسیو " در طراحی منزل خود، در صورتحساب انرژی مصرفی صرفه جویی کرده و به تبدیل شهر خود به شهر سبزتر کمک نمایند.در مناطقی با آب و هوای گرمتر همچون مالزی که استفاده از سیستم های تهویه مطبوع درصد قابل توجهی از میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد استفاده از فناوری های صرفه جویی در انرژی می تواند میزان انرژی مصرفی را به حداقل برساند.راهکار سرمایش پسیو به شما کمک می کند تا در محیط کار یا منزل خود بدون اینکه مجبور باشید به صورت مداوم از سیستم تهویه مطبوع استفاده کنید، احساس راحتی نمائید این بدان معناست که هم توانسته اید هزینه کمتری برای اعتدال دما پرداخته و هم میزان انتشار گاز CO2 را به حداقل رسانده اید. سیستم سرمایش پسیو چگونه به اعتدال دما کمک می کند؟سیستم های خنک کننده ی اکتیو شامل سیستم های تهویه مطبوع و سایر دستگاه های مکانیکی مانند آن می باشد، اما عملکرد دستگاه و استراتژی خنک کننده های پسیو بدون اتکا بر نیروی مکانیکی صورت می گیرد.معماران و مهندسانی که می خواهند تکنولوژی پسیو را در طراحی های خود لحاظ کنند، معمولاً از سه زاویه ی "عایق بندی" ، "تهویه" و "سایه" به مبحث سرمایش می نگرند.عایق مانعی را بین گرمای فضای بیرون و داخل ساختمان ایجاد کرده، سایه از انتقال گرمای خورشید به فضاهای داخلی و بیرونی جلوگیری کرده و سیستم های تهویه پسیو هوای سرد را به درون فضای داخلی کشیده و هوای گرم را از آن خارج می سازد.منبع: pfrnco.com