یک بیمار در هنگام جراحی مغزش ، گیتار نواخت. البته می*توان گفت که این کار، روند جدیدی در اتاق*های عمل می باشد. سال گذشته یک نوازنده*ی بزرگ ویولن به نام راجر فریسچ که برای کنسرت*های بزرگی ویولن زده دچار تومور و زائده*ای در مغز خود گردید و جراحان هم از او خواستند برای اینکه مکان دقیق زائده*ی مغزی اورا مشخص کنند او در هنگام عمل به نواختن ویولن‬‎ بپردازد. به جهت درمان لرزش دستان خود، در طول انجام فرآیند باید به نواختن ساز می*رپرداخت و درعمل باید الکترودی در نقطه*ای از مغز گذاشته می*شد که دچار تومور شده. برای پیدا کردن این نقطه راجرز مجبور بود تا در حین عمل ویولن بزند تا این نقطه توسط الکترود پیدا شود.شرایط راجرز کاملا منحصر به فرد بود اما این کار برای جراحان بسیار رایج است که حین عمل، بیمار مشغول انجام کاری باشد که بتوانند محل دقیق تومور یا آسیب دیده را پیدا کرده و اشتباها محلی دیگر را عمل نکنند. این عمل جراحی تحت بی*حسی موضعی بود که آنتونی حین جراحی هیچ دردی را احساس نمی*کرد.منبع : چرخ خیاطی