تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی شرکتها ( ماده 110 ق م م )تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل ( ماده 95 ق م م )تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهتهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر )تحریر دفاتر قانونی شرکتها و موسساتتنظیم لوایح مالیاتی و شرکت در جلسات و هیات های حل اختلاف مالیاتیتهیه و تنظیم خلاصه لیست مالیات بر حقوق و ارسال اینترنتیاسترداد مالیات تکلیفی شرکتهای پیمانکاری از سازمان امور مالیاتی کشورثبت نام و پیگیری شرکتها و موسسات در نظام مودیان مالیاتی کشور و نظام مالیات بر ارزش افزوده لینک منبع: redirect.php?a=sabttehran.com/%D8%AE%D8%AF%D...7%D8%AA%DB%8C/ ثبت شرکت - ثبت تهران - sabttehran.com