چگونه پس از مرگ تبدیل به یک درخت شویدهمه ما در عین اینکه می دانیم دیر یا زود از دنیا خواهیم رفت اما وابستگی عجیبی به زنده بودن و زندگی داریم ( من بیشتر از شما ). زندگی با تمام زرق و برق هایش آنقدر برای ما جذاب است که مرگ را بسیار دورتر از آن چیزی که هست تصور می کنیم. در تمام دنیا روش های متعددی برای تدفین انسان هایی که میمیرند وجود دارد. ادیان های مختلف به همراه آیین های خود، هرکدام مراسم هایی را دارند و یا حتی ابزارلات خاصی را نیز برای اینکار استفاده می کنند. باور داشته باشید یا خیر هستند مردمی در دیار ماداگاسکار ( قبلیه فامادیانها ) که حتی مرده های خود را از قبر ها بیرون آورده و با آنها می رقصند! اما خودمانیم، بیایید با همان جمله همیشگی اینکه ما در عصر تلفن های هوشمند و تکنولوژی و تلویزیون های ۸K زندگی میکنیم شروع کنیم. به راستی پیشرفت تکنولوژی آیا تاثیری بر روند و فرآیند های مرگ و حتی مراسم تدفین داشته است؟ادامه را در تکنوپوک بخوانید redirect.php?a=*technopoke.com/other/urnabios/