بیاین تو با هاتون کار دارم ....

موضوع: بیاین تو با هاتون کار دارم ....

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  بیاین تو با هاتون کار دارم ....

  [COLOR=#ff0000][SIZE=4] سلام دوستان عزیز [/SIZE][/COLOR]
  [SIZE=4]
  اگه فکر می کنید ادمی هستید بسیار جذاب خیلی با حال بسیار با جنبه و با مرام

  خوش اخلا قی شما زبان زد همه هست و اعتماد به نفس ویژه ای تمام وجود شما رو فرا گرفته

  و وجود شما سر شار از خوبی هاست ....[CENTER].
  .

  .
  .
  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .
  [COLOR=#0000ff]لطفا بر رو یگزینه سپاس این پست کلیک کنید [/COLOR][/CENTER]
  [/SIZE][CENTER][SIZE=4].
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  [COLOR=#ff0000][U][I][B]ببینم چند تا کاربر با این ویژ گی هاداریم [/B][/I][/U]
  [/COLOR]
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  [I][B] امید وارم سپاس ها کم نباشه ثابت کنیم ادم های با مرامی عضو انجمنن[/B][/I][/SIZE][/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. zahra گفت:
  [CENTER][B][SIZE=4]اولین تبریکمو به مینا می گم افرین دوست خوبم [/SIZE][/B][/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 3. nasim.h گفت:
  [B][SIZE=3]دوست دارم اینطوری باشم ولی بعضی وقتا آدم کم میاره.

  هستم.[/SIZE][/B]


  هر جمعه برایت نامه ای می نویسم و خود خوب میدانم که چرا نمی آیی!!!
  چون می دانم که خوب میدانی که خط همه نامه هایم کوفی است!