شرکت سهامی خاص چیست ؟این نوع شرکت که از نوع بازرگانی میباشد کل سرمایه خود را از طریق موسسین هود تامین نموده و کل سرمایه آن به سهام تقسیم میگردد .کل سرمایه شرکت به سهام منقسم میگردد و میزان مسئولیت و تعهد صاحبان سهام بستگی به میزان سهام آنهاست حداقل تعداد سهامداران 3 نفر و حتما در این نوع شرکت دو بازرس باید در نظر گرفته شود . عنوان شرکت سهامی خاص باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عنوان گردد . مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :گواهی عدم سو پیشینه همه اعضا بجز سهامدارانی که در هیات مدیره عضو نباشند.اظهارنامه 2 سریاساسنامه شرکت سهامی خاص 2سریصورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین دو نسخهصورتجلسه هیئت مدیره دو نسخهکپی برابر اصل مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه ) .فیش 35 در صد سرمایه شرکت و نامه بانکی مسدودی سرمایه .یادآوری : در صورت ارائه سرمایه غیر نقدی ارائه نامه ارزیابی کارشناس داد گستری الزامیست .ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها.روش و فرایند ثبت شرکتهای سهامی خاص: ابتدا به سایت irsherkat.ssaa.ir/مراجعه میشود سپس نسبت به انتخاب فر آیند ثبت تاسیس اقدام میگردد .در بخش اول اطلاعات متقاضی و کسی که این اختیار را از طرف هیات مدیره دارد تا نسبت به دریافت اوراق ثبت اقدام نماید مشخصاتش در سایت وارد میشود . اگر آن شخص وکیل باشد میبایست شماره وکاتنامه وی در این بخش وارد گردد .در قسمت بعد 5 نام از متقاضی اخذ میگردد . اسامی همانطور که گفتیم باید حداقل 3 سیلابی بوده و از اسامی خاص باشد . شرکت سیلاب محسوب نمیشود یا شرکت تجاری یا شرکت بازرگانی یا شرکت مهندسی نیز سیلاب محسوب نمیشود . ضمنا هر نام پس از تایید به مدت 90 روز رززو شده و به نام اعضا آن شرکت میباشد . اداره ثبت این نام را به شرکتهای در شرف تاسیس دیگر اختصاص نخواهد داد .در این قسمت موضوع فعالیت شرکت تعیین میگردد . موضوع فعالیت شرکتها عموما به دونوع اصلی تقسیم میگردد. موضوعات فاقد مجوز و موضوعات مجوزی . موضوعات مجوزی شامل برخی موارد زیر است .برخی موضوعات مجوزی عبارتند از : حمل و نقل ، خرید و فروش و ترانزیت نفت و گاز ، گردشگری ، فرهنگی ، خیریه ، آموزش ، مالی و اعتباری ، لیزینگ ، ساخت فیلم ، سریال ، انجام امور حقوقی ، و ..... موضوعات فنی مهندسی ، بازرگانی ، واردات ، صادرات ، تولید از جماه موضوعاتیست که نیازی به مجوز ندارد .در بخش بعد اطلاعات مرکز اصلی شرکت ثبت میگردد . مرکز اصلی شرکت جاییست که اکثر فعالیتهای شرکت در آنجا صورت میگیرد . آدرس دقیق به همراه کد پستی در این قسمت قید میشود .اشخاص : در این بخش شرکا و سهامداران تعریف میشوند .سرمایه شرکت در این بخش مشخص میشود . سرمایه ثبت شرکت حداقل یک میلیون ریال می باشد . اما چیزی که قانون مشخص نموده اینست که سرمایه میبایست نزدیک به واقعیت باشد . سرمایه حتی الامکان باید متناسب با موضوع فعالیت باشد . ضمنا سرمایه در شرکتهای مسئولیت محدود تنها اظهاریست . و نیازی به مسدود کردن آن در حساب نمیباشد .در این بخش سمت اشخاص قید میگردد .ارتباط بین اشخاص در این بخش قید میگردد .در صورت تاسیس شعبه و تعیین مدیر شعبه در بخش بعدی قید میگردد . شعبه جاییست که زیر مجموعه رسمی شرکت اصلی بوده و حدود اختیارات آن در اساسنامه قابل تعریف میباشد .در بخش بعد روزنامه تعریف میشود . تعریف روزنامه در شرکتهای سهامی خاص اجباری بوده و در شرکتهای مسئولیت محدود اختیاریست .اظهارنامه ثبتی مسئولیت محدود ، شرکتنامه شرکت مسئولیت محدود ، اساسنامه شرکت مسئولیت محدود ، و شرکتنامه شرکت مسئولیت محدود . همگی به ترتیتب تعریف میگردند .سپس تایید نهایی شده و منتظر تایید نام شرکت میگردند .معمولا پس از تایید نهایی 72 ساعت بعد تایید نام انجام میگردد .در صورت عدم تایید نام توسط کارشناس یا رد نام میبایست نسبت به پیشنهاد 5 نام دیگر اقدام میگردد .پس از تایید نام نسبت به پرینت اوراق اعم از شرکتنامه ، اطهارنامه ، اساسنامه ، و صورتجلسه هیات مدیره اقدام میگردد .پس از چاپ همگی اوراق توسط همه اعضا امضا شده و به همراه کپی مدرک شناسایی و اصل گواهی عدم سو پیشینه اعضا پست میگردد .بر روی پاکت پستی رسید پذیرش روی پاکت نصب میگردد و سپس پست انجا میگیرد . 20 تا 30 روز بعد نسبت به تایید یا رد پذیرش توسط اداره ثبت شرکت اقدام میگردد. .در صورت پذیرش و تایید نسبت به تحویل کار از اداره ثبت و تایید دفاتر توسط نماینده قانونی تعریف شده در سایت اقدام میگردد .پس از صدور پیش آگهی به سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مراجعه میگردد . پس از ثبت نام در سایت به اقدام به ثبت شناسه آگهی در سایت شده و صدور آگهی پس از 4 الی 7 روز صورت میگیرد . پیش از ثبت شرکت سهامی خاص به این نکات توجه شود:تعداد سهامداران حداقل 3 نفر میباشد .سرمایه شرکت حداقل یک میلیون ریال می باشد .جهت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس میبایست این جلسه از 1 رئیس و 2 نفر ناظر و 1 منشی از بین سهامداران انتخاب هر چند که انتخاب منشی جلسه میتواند از بین یکنفر خارج شرکت باشد در این جلسه نسبت به :1) تایید اساسنامه، 2) انتخاب بازرسان ، 3) انتخاب اعضا هیئت مدیره ، 4) انتخاب روزنامه جهت درج آگهیالف) هیات مدیره از بین سهامداران انتخاب میگردد .ب) شخصیت حقوقی میتواند بعنوان یکی از اعضا هیات مدیره انتخاب گردد . البته باید نماینده ای از طرف شرکت معرفی گردد .ج) افراد ورشکسته و محجور و محکوم شده به کلاهبرداری و دیگر جرائم نمیتوانند بعنوان مدیر شرکت انتخاب شوند .د) مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشذ ( ماده 109 ل.ا.ق.ت )ه) وظیفه رئیس هیئت مدیره دعوت و اداره جلسات مجامع عمومی و نیز صاحبان سهام را در مواردی که ملرم به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتولند وظیفه خود را ه انجام رساند نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایدبجای وی نایب رییس وظیفه وی را به انجام میرساند .و) در هر جلسه باید یک صورتجلسه تنظیم گردد و به امضا همه اعضا برسد .ط) هیات مدیره باید یک نفر را بعنوان مدیر عامل انتخاب نماید و حد اختیار وی را تعیین نماید .مدیر عامل باید شخصی حقیقی باشد . مدیر عامل نباید در شرکت دیگری مدیر عامل باشد یعنی هر شخص تنها میتواند بیش از یک شرکت مدیر عامل باشد . رییس هیات مدیره تنها در حالتی میتواند مدیر عامل شود که بیش از سه چهارم اعضا به آن رای مثبت دهند .ی) اعضا هیات مدیره و مدیر عامل بدون اجازه هیات مدیره نباید اقدام به انجام معامله نمایند و حداقل باید به بازرس شرکت اطلاع داده شود .در مجمع عمومی سالانه که باید هر سال یکبار تشکیل میگردد باید بازرسین انتخاب گردند . هر چند که انتخاب مجدد بازرسین هیچ ممنوعیت ندارد . در مجمع عمومی عادی بازرسین میتوانند عزل شوند بشرط آنکه بازرس بعدی انتخاب گردد .اشخاص زیر نمیتوانند بازرس شوند : 1- ورشکستگان ، کلاهبرداران ، اختلاسگران ، و .... محکومینی که حکم قطعی محکومیتشان صادر شده باشد . 2- مدیران عامل شرکت 3- افرادی که اقوام در جه یک یا دو مدیران باشد .4- بازرسین شرکت باید نسبت به تراز سود و زیان شرکت را کنترل و نسبت به زیانهای شرکت و گزارشات مالی به مجمع عمومی عادی اقدام نمایند .5- بازرسین مختار ند هر زمان که صلاح میدانند نسبت به بررسی گزارشات مالی اقدام کنند . 6- بازرسین در صورت تخلف هیات مدیره نسبت به ارائه گزارش نسبت به سایر اعضا و پیگیری از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.7. دقیقا حداکثر یکهفته پس از تاسیس شرکت باید نسبت به اخذ دفاتر پلمپ و یا دفاتر قانونی شرکت ( دفاتر مالیاتی ) شرکت اقدام گردد در غیر اینصورت مرتکب تخلف قانونی میگردند . 8 . مطابق قانون شرکتهای سهامی موظف هستند ظرف 1 ماه نسبت به واریز فیش 2هزارم سرمایه به دارای اقدام نمایند در غیر اینصورت شامل جرایم خواهند گردید. 9 . مجمع عمومی باید نسبت به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اقدام نماید .دعوت اعضا هیات مدیره باید از طریق همان روزنامه صورت گیرد . نکات مرتبط با تعیین نام شرکت :برای تعیین نام شرکت بایست از نامهایی با حداقل 3 سیلاب اسم خاص استفاده نمود . در انتخاب اسامی نمبایست از کلمات لاتین استفاده نمود . هر نامی که انتخاب میشود میبایست آن نام در کتاب لغتنامه دهخدا دارای معنی باشد . منبع مورد رجوع اداره ثبت کتاب لغتنامه دهخدا یا معین میباشد . همچنین اسامی مشابه در زبان لاتین (مثلا پک : به معنی وزغ با غورباقه در فارسی و در انگلیسی به معنی بسته و بسته بندی )که در فارسی معنی دیگری دارند معمولا با اخطار عدم ثبت مواجه میشوند . یا از ثبت کننده درخواست میشود از فرهنگستان ادب پارسی نسبت به آوردن نامه تاییدیه اقدام شود . که این موردمعمولا اولا فرایند ثبت شرکت را حداقل 1 ماه به تعویق می اندازد و ثانیا حتی پس از تایید کارشناس فرهنگستان باز هم ممکن است ایراد گرفته شود . در نهایت باید گفت نظر کارشناس در تعیین نام از اهمیت بسزایی برخوردار است . بطور خلاصه قانون تعیین نام شرکت بدین شکل است : 1- با فرهنگ اسلامی و ایرانی منطبق باشد 2- دارای معنی و مفهوم باشد 3-سابقه ثبت نداشته باشد . 4-نام خارجی یا مشابه نباشد زمان ثبت شرکت برای فردی که راسا خود اقدام به ثبت شرکت نماید حدود 90 تا 120 روز میباشد و تعداد برگشت کار از اداره و حداقل اصلاحات مورد نیاز حدود 5 بار میباشد . اما توسط این موسسه حدود 20 الی 30 روز از تاریخ قرارداد و تکمیل مدارک میباشد .****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ****