سهولت در تماس با کارکنان و پاسخگویی به بیماران با سانترال پاناسونیکراهکار پشتیبانی در خدمات در مانیعملکرد تماس آسان – قابلیت Hot Line ضبط پیغام امن و مطمئن - کاربرد ضبط صداسهولت در تماس کارکنان - کاربرد بیسیممنبع: pfrnco.com