ثبت علائم تجاری و برند تجاری و موارد قانونی مربوط به ثبت علامت قسمت ششم قوانین و مقررات تمدید برند تجاری و علائم غیر قابل ثبت (قسمت 6) برند تجاری غیر قابل ثبت کلمات عام : اگر شرکتی میخواهد برای مثال علامت تجاری صندلی را برای عرضه صندلی ثبت کند نمیتواند در اظهارنامه خود کلمه صندلی را بکار ببرد بدلیل اینکه کلمه صندلی کلمه عام برای این کالا به حساب می آید. کلمات وصف کننده: اینها واژه هایی هستند که به منظور وصف کالا بکار میروند که برای علائم تجاری قابل قبول نمیباشند. کلماتی مانند شیرین ، برای شکلات قابل نمیباشد چون کالا را وصف میکند.و همچنین کلماتی که از لحظ کیفی مانند سریع ، بهترین و کلاسیک مردود شدنشان بالاست فقط در صورتی قابل قبول هستند که یک علامت خاص باشند.در اینچنین موارد : آوردن کلمه و عبارتی که نشان دهد از این کلمه به صورت انحصاری استفاده نمیشود لازم میباشد. علامت تجاری گمراه کننده: این نوع علائمی هستند که مشتری را نسبت به ماهیت و کیفت و مبدا جغرافیایی کالا دچار فریب میشود برای مثال توزیع مارگارین در بازار در صورتی که علامت تجاری پان عکس گاو باشد رد خواهد شد چون مشتری با دیدن تصویر این احتمال را میدهد که ای این علامت مربوط به لبنیات میباشد . علائم خلاف موازین و نظم عمومی و خلق حسنه علائمی که تصاویر و یا واژه هایی در ان بکار رفته باشد که خلاف عرف و شرع و خلق حسنه و مذهب باشد غیر قابل قبول بوده و رد میشود. پرچم : پرچم ها ی سلطنتی و هر پرچمی که مربوط به دولتی باشد و نشان سازمانهای بین المللی قابل قبول نمیباشد و قابل ثبت نمیباشند بر طبق ماده 32 قانون ، علائم در موارد ذیل قابل ثبت نیستند : 1. شبیه و عیناٌ همان نام برای موارد غیر مرتبط ثبت شده باشد و آن علامت مشهور شده باشد ، به شرط اینکه عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت شهرت یافته ارتنباط وجود داشته باشد در هنگام ثبت به منافع شخص مالک علامت لطمه وارد نشود 2.مشابه عینی همان کلمه برای مالک دیگری ثبت شده باشد و یا تاریخ اظهارنامه ثبت علامت آن بعد از متقاضی دیگری برای همان کالاها و خدمات مشابه باشد. 3.برای خلاف موازین شرعی و عرفی باشد. 4. علامت تجاری نتوانسته باشد محصول را از دیگر محصولات سایر رقبا متفاوت کند. 5. به شیوه گمراه کننده ای از معنی کلمه ای که قبلا شهرت پیدا کرده و یا شبیه آن علامت برای کالاهای مشابه استفاده شود. 6. مرکز های تجاری و خریداران محصول را نسبت به ماهیت و مکان جغرافیایی و یا خدمات محصولات گمراه کند ***لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***