پاساژ ژوف.روآ در سال 1845 در پاریس ساخته شد و در سال 1974 به عنوان یک بنای تاریخی فرانسه به ثبت رسید.این پاساژ قطعا ارزش دیدن را دارد . با بازدید از آن می توانید یک گام به گذشته ی پاریس بروید و آن را لمس کنید. اساژ ژوف.روآ یک راهرو پیاده روی سربسته است که یکی دیگر از مراکز خرید پاریس به شمار میرود. این پاساژ اولین پاساژ در فرانسه است که به طور کامل از فلز و شیشه ساخته شده است و همچنین اولین پاساژ است که توسط خورشید گرم می شود. منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]