قوانین مربوط به اعطای تسهیلات( قسمت 1) صندوق توسعه ملی باید نسبت به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان جهت اعطای کمک و تسهیلات اقدام نماید .درصورتیکه تعداد نیروی انسانی شرکت یا موسسه دانش بنیان بیش از 50 نفر باشد و سابقه شرکت بیش از 5 سال یا 60 ماه باشد و با یکی از شرکتهای داخلی و خارجی ویا یکی از دانشگاهها و موسسات آموزشی جوینت گردد البته باید بیش از نیمی از سهام به شرکت دانش بنیان اختصاص یابد در نتیجه میتواند بیش از 20 % هزینه ها ی خود را در صورت اثبات هزینه ها تسهیلات و کمک دریافت نماید و در صورتیکه شرکت تسهیلاتی را از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی اخذ نمایند در نتیجه صندوق میتواند در صدی از تسهیلات را خود در قالب قراردادی داخلی با بانک بعهده گیرد . در صورتیکه شرکت دانش بنیان بخواهد اختراع یا نوآوری خود را ثبت نماید و یا نمونه ای بصورت پایلوت بسازد صندوق پس از بررسی طرج توجیهی وی تسهیلات وی اختصاص دهد که طی سه سال به صندوق برگرداند . شرکتهایی که به شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه مینمایند میتواند تسهیلات دریافت نمایند . این نوع از انواع شرکت میتواند جهت هر یک از فازهای تجاری کردن محصول اعم از ساخت نمونه اولیه ، تجهیز کارگاه ، طراحی صنعتی محصول ، تولید پایلوت و بازاریابی از صندوق تسهیلات 5 ساله و با نرخ مصوب بانکی حداکثر 5 درصد وام تسهیلات دریافت کننده هرچند که وثائق لازم باید از توسط بانکهای عامل دریافت گردد . در فاز تولید انبوه صندوق توسعه میتواند با شرکت دانش بنیان وارد یک قرارداد مشارکت گردد که حداکثر 50 در صد میزان سرمایه گذاری را تقبل نموده و یک تسهیلات 7 ساله با نرخ حداکثر 5 % برای خرید ماشین آلات ، تهیه مکان ، خرید تجهیزات یا هریک از هزینه های ثابت . اما برای تامین سرمایه در گردش شرکت دانش بنیان تنها صندوق مجاز به پرداخت 30 % مبلغ در قالب تسهیلات یکساله با نرخ حداکثر 5% میباشد . جهت فروش محصولات دانش بنیان و در راستای توسعه بازار این نوع شرکتها صندوق میتواند محصولات این شرکت را لیزینگ نماید ونرخ لیزینگ محصول حداکثر همان 5 % میباشد . برای خرید سهام شرکتهای دانش بنیان صندوق میتواند تسهیلات خرید سهام از طریق فرابورس اعطا نماید .برای دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری بانک عامل باید نسبت به دریافت وثیقه لازم به میزان 1.3 برابر مبلغ وام اقدام نماید . وثائق عموما بصورت ملکی میباشد. جهت کاهش ریسک و شرایط حضور در مناقصه شرکتهای دانش بنیان صندوق میتواند نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه ضمانتنامه در قالب تسهیلات شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت و حسن انجام کار اقدام نماید . این تسهیلات میزان ریسک سرمایه گذار را کاهش میدهد .جهت کاهش خطر پذیری محصولات شرکتهای دانش بنیان بیمه مرکزی باید نسبت به پوشش بیمه ی در هر یک از مراحل از طراحی تا تولید و عرضه اقدام نماید .ضمنا به منظور کاهش خطر پذیری سرمایه شرکتهای دانش بنیان صندوق باید شرایط حضور این نوع شرکتها در فرابورس را تسهیل نماید .ضمنا در آمدهای شرکتهای دانش بنیان به مدت 15 سال از هر گونه مالیات معاف هستند . شرکتهای داشن بنیان از دارای معافیت گمرکی و سایر معافیت از عوارض میباشند . شرکتهای دانش بنیان میتوانند در شهر تهران یا هر شهر دیگر ی با رعایت مسایل زیست محیطی فعالیت نمایند همچینین پارکهای علم و فن آوری و مراکز رشد موظف به استقرار شرکتها ی دانش بنیان در این مراکز و شهرکها هستند . ضمنا صندوق حداقل 30 % تسهیلات و سرمایه گذاری خود را باید ب شرکتهای دانش بنیان در پارکهای فناوری و مناطق ویژه علمی اختصاص دهد .شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند. برای توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، مجوز لازم ارائه می گردد واحدهای پژوهشی، مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باید نیازهای فنی مهندسی تولیدی و صنعتی کشور را به شرکتهای دانش بنیان اعلام نماید .***لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***