زمان ثبت شرکتیکی از مواردی که بسیاری از افراد پیش از شروع ثبت شرکت یا ثبت موسسه سوال میکنند توضیح در مورد زمان ثبت شرکت میباشد . این موضوع دغدغه بسیاری از افراد میباشد به این دلیل که هدفی را ازثبت شرکت دنبال میکنند که پارامتر زمان میتواند پارامتر مهمی در تصمیم در ثبت شرکت داشته باشد . مثلا یکی از دلایل ثبت شرکت میتواند اخذ وام یا تسهیلاتی باشد که فقط در برحه ای از زمان به اشخاص پیشنهاد گردد . یا شرکت در مناقصه باشد یا قرارداد خاصی که از طرف یک شریک کاری پیشنهاد میگردد یا اخذ نمایندگی خارجی . یا هر هدف دیگری که شرکت میتواند دنبال نماید .اما هر کدام از موقعیتهای بالا میتواند در زمان خاصی معنا داشته باشد و در صورت عدم رسیدن به زمان مورد نظر دیگر ثبت شرکت معنا ومفهوم خود را از دست بدهد .زمان ثبت شرکت و طی مراحل ثبت به شرح زیر است :1- ابتدا تصمیم گیری میگردد که چه نوع شرکتی را شرکا میخواهند ثبت نمایند . (ثبت شرکت مسوولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت موسسه ، ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت تضامنی )که این مساله معمولا در صورت گرفتن مشاور صحیح 3 روز زمان میبرد . 2- عقد قرارداد جهت ثبت شرکت و تکمیل مدارک اعم از کپی مدارک شناسایی اعضا .که این فرآیند 2 روز معمولا زمان میبرد .3- ثبت نام شرکت در سامانه ثبت شرکتها یا سایت ثبت شرکت و تنظیم اوراق ثبتی اعم از اساسنامه ثبت شرکت ، اظهارنامه ثبت شرکت ، شرکتنامه ثبت شرکت ، صورتجلسات ثبت شرکت ، که این پروسه معمولا 2 روز زمان میبرد . 4- پس از ثبت نام سازمان ثبت شرکتها نسبت به تعیین نام های پیشنهادی اقدام مینماید که معمولا این پروسه 3 روز زمان میبرد .5- همزمان با پروسه ثبت نام و تعیین نام شرکت اعضا اقدام به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس +10 مینمایند . این پروسه حدود 7 روز کاری زمان میبرد .همزمان با این مرحله در صورت ثبت شرکت سهامی خاص میبایست نسبت به اخذ نامه بانک بمنظور واریز 35 درصد (35%) سرمایه نقدی شرکت اقدام گردد .6- پس از تعیین نام نسبت به پرینت و تایید و امضاء اوراق ثبتی اقدام میگردد .که این پروسه حدود 3 روز زمان میبرد . 7- سپس نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری اقدام میگردد . این پروسه حدود 3 روز زمان میبرد .8- پس از پست در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم ایراد در تنظیم اساسنامه شرکت و صورتجلسات شرکت نسبت به تایید و چاپ پیش آگهی روزنامه رسمی اقدام میگردد . حدود زمان این پروسه کاری 17 روز کاری میباشد . 9- سپس نسبت به چاپ آگهی ثبت شرکت اقدام میگردد . این مرحله نیز طی 4 روز کاری انجام میگیرد.این در صورتی است که هیچگونه برگشتی در کار نباشد و همه چیز بدون اشتباه انجام گیرد . این زمانبندی شامل بسیاری موارد از جمله دوباره کاری ، قطع بودن سایت ثبت شرکتها، تغییر قوانین ثبت شرکت ، تغییر فرآیند ثبت شرکت نمیگردد .44 روز کاری کل پروسه زمان خواهد برد . این زمان کمی طولانی بنظر میرسد .در حالتی که این پروسه توسط خود شخص انجام گیرد بدلیل عدم آگاهی از نحوه ثبت شرکت این زمان به 65 الی 85 روز افزایش می یابد .****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com - زمان ثبت شرکت****