سلامبرای تماشای عکس و ادامه مطلب به لینک مراجعه کنید.حادثه شرم آور در جامعه پزشکی ایران +عکس