مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز کانون تبلیغاتی عبارتند ازکپی مدارک تحصیلی مدیر مسئولکپی مدارک شناسایی مدیر مسئول عکس 3در 4 از مدیر مسئول کپی کارت پایان خدمت مدیر مسئولتقاضا توسط مدیر مسئول که باید به سازمان ارشاد همان استان محل سکونت تسلیم گردد این تقاضانامه دقیقا باید توسط مدیر عامال یا مدیر مسئول راسا تنظیم گردد .گواهی عدم سو پیشینه مدیر مسئول و صاحب امتیاز : مدیر مسئول و صاحب امتیاز نباید دارای هیچگونه سو سابقه کیفری باشند و مدیر مطئول باید ایرانی باشد دارای اهلیت قانونی باشند دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دارا بودن 5 سال سابقه کار در این مورد الزامیست یا تحصیل در رشته های بازرگانی یا روابط عمومی یا بازرایابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی معادل همان 5 سال سابقه کار میباشد . مدیر مسئول نباید در هیجکدام از ارگانهای مرتبط با شهردارای یا وزارتخانه ها یا موسسات مشغول بکار باشند .منظور از سابقه موثر عبارت است از این موضوع میباشد که در صورت حذف ان نقش برنامه تبلیغاتی به نتیجه نرسد و یا دچار یک عارضه جدی گردد . عدم اشتغال در ارگانهای دولتی یعنی فرد در ارگانهای مرتبط بطور پیمانی قراردادی یا رسمی مشغول بکار نباشد .اگر تایید یه توسط کارگروه استان (سازمان تبیلغات وزارت ارشاد ) صادر گردد کانون تبلیغاتی میتواند فعالیت خود را آغاز نماید .در صورت رد صلاحیت شخص ، فرد اگر شکایتی داشته باشد میتواند به سازمان ارشاد و تبلیغات اسلامی مرکز شکایت خود را بفرستد و در صورت صلاحدید میتواند مجوز لازم را صادر نماید .پس از اخذ مجوز کانون تبلیغاتی شخص میتواند نسبت به ثبت موسسه فرهنگی هنری یا موسسه تبلیغاتی اقدام نماید مدارک مورد نیاز ثبت موسسه عبارتند از : 1- تقاضانامه موسسه 2- اساسنامه موسسه 3- صورتجلسه مجمع عمومی 4- مدارک شناسایی اعضا 5- مجوز مرتبطکلیه مدارک مورد نیاز باید تسلیم سازمان ثبت شرکتها گردد و نهایتا کانون تبلیغاتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت خواهد شد .مراحل ثبت کانون تبلیغاتیاخذ مجوز از سازمان ارشاد و تبلیغات اسلامیعقد قرارداد با موسسه سامان ثبتتکمیل مدارک و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاریثبت کانون تبلیغاتی***لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ****