آلمان جاذبه های توریستی فوق العاده و مناظر منحصر به فرد فراوانی دارد. در سال 2014 ، 100 جاذبه برتر از منظر گردشگرانی که به آلمان سفر کرده اند انتخاب شده است که در لینک زیر 10 جاذبه و چشم انداز برتر در آلمان که بیشترین رای را آورده اند را برایتان نام برده ایم. redirect.php?a=goo.gl/yeGf8g