در متن نامه پورمحمدی به مدیر شبکه سه که عنوان «توبیخ ماه عسل، تذکر به شبکه سه» در بالای آن درج شده، آمده است:برای مشاهده ادامه مطلب به لینک مراجعه کنید.«ماه عسل*» رسماً توبیخ شد +متن نامه تذکر