سلام دوستان آیا می شود از ترانس مهتابی برای کم کردن ولتاژ و داغ کردن المنت استفاده کرد؟ یعنی ترانس را سر راه المنت قرار دهم تا به ولتاژی برسم که المنت داغ بشه؟ طول المنت مورد نیاز من 40 سانتی متر است ، اگر از ترانس مهتابی نتوان استفاده کرد، از چه مبدل دیگری میتوان بهره بگیرم؟