بازرسین شرکت سهامی خاصهر شرکت سهامی برای نظارت بر کلیه صورت حسابهای سود و زیان و حساب دارایی که مدیران شرکت به کلیه سهامداران و افراد شرکت ارائه می دهند باید حداقل دارای یک بازرس اصلی باشد و بعلاوه طبق ماده 146 لایحه قانونی باید حداقل دارای یک بازرس علی البدل نیز باشد تا در صورت داشتن هرگونه عذر ، فوت و ... توسط بازرسان اصلی به وظایف آنها رسیدگی کنند. بازرسان نه تنها نباید از بین مدیران شرکت انتخاب شوند بلکه نباید هیچ گونه رابطه سببی و نسبی نیز با مدیران شرکت داشته و همچنین باید عاری از هرگونه سابقه سو پیشینه کیفری باشند. مدت اعتبار سمت بازرس بودن برای یک سال بوده و بعد از یک سال باید این سمت توسط کلیه افراد شرکت تمدید شود یا اینکه بازرسان قبلی را عزل نموده و از بین افراد واجد شرایط ، جانشینی را برای بازرسان قبلی انتخاب کنند و تغییرات لازم را به اداره ثبت شرکت ها ابلاغ کنند و بعد از آن این تغییرات در روزنامه ای که ثبت شرکت در آن آگهی شده است به مرحله پیش آگهی و روزنامه می رسد.گزارشات بازرسان در مورد کلیه عملکردهای مدیران شرکت و بقیه موارد مربوط باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی آماده باشد تا صاحبان سهام گزارشات لازم مربوط به عملکرد مدیران شرکت و حساب سود و زیان شرکت را مشاهده نمایند. چنانچه شرکتی بازرسان متعدد داشته باشد هرکدام می توانند منفردا وظایف خویش را انجام دهند منتها همگی باید دارای گزارشات یکسانی باشند و در صورت وجود اختلاف باید دلایل لازم در گزارش ها ذکر شود.حال چنانچه بازرسان تخلفی را از طرف مدیران شرکت مشاهده نمودند باید در مجمع عمومی شرکت اطلاع رسانی کنند و اگر از وقوع جرمی مطلع شدند باید به مرجع قضایی که صلاحیت لازم را داراست گزارشات لازم را بدهند و بعد از آن مجمع عمومی را مطلع سازند و بازرسان مسئول کلیه ضرور و زیان های ناشی از تخلفات مدیران شرکت می باشند و بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بازرسان نباید از معاملات شرکت سود ببرند.اگر مجمع عمومی بخودی خود گزارشی را از طرف بازرسان تهیه و تصویب کند یا بازرسانی را انتخاب کنند که صلاحیت لازم را ندارند در این صورت گزارشات مربوطه به هیچ وجه دارای اعتبار نمی باشند.*** لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***