طرح توجیهیطرح توجیهی نقشه راه هر کسب و کاری است که در رسیدن به اهداف آن بسیار کمک می کند. مهم ترین دلیل برای تهیه طرح تجاری، بررسی امکانپذیری طرح در وهله اول برای خود کارآفرین و بعد از آن برای سایرین و دینفعان می باشد. بیشتر کارآفرینان تصور مبهمی از ایده خود دارند. با مکتوب کردن طرح کسب و کار و لحاظ کردن عوامل و متغیرهای مختلف موجود، کارآفرین تحلیل خوبی از ایده خود انجام داده، مخاطرات و اسیب های احتمالی را کاهش می دهد. علاوه بر این، طرح تجاری نوعی ابزار تصمیم گیری می باشد که در مورد نحوه اجرا و پیاده سازی کسب و کار راهنمای خوبی است.چه کسانی به طرح توجیهی نیاز دارند ؟گرفتن وام از بانک و موسسات مالیاخذ مجوز یا موفقت اصولی از سازمانهای صنعت معدن تجارت ، گردشگری ، تربیت بدنی و ...جذب سرمایه گذازحضور در مراکز رشد و پارک های علم و فناوریوارد شدن به بورسمذاکره و گرفتن امتیازات تجاریچه کسی باید طرح تجاری کسب و کار تهیه کند ؟بهترین فرد برای تهیه طرح تجاری، خود کارآفرین و فردی است که قصد دارد کسب و کار جدیدی را راه اندازی کند. زیرا تنها اوست که به بهترین شکل با ایده خود آشناست و متغیرهای مختلف آن را می شناسد. درعین حال کارآفرین در تهیه طرح تجاری می تواند از افراد، سازمان ها و منابع اطلاعاتی مختلف کمک بگیرد. از مهم ترین منابع اطلاعاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد :وکلا و حسابدارانمشاوران تجاریمتخصصان مربوط به حوزه موزد نظر مانند مهندسان در زمینه فعالیت های فنی و مهندسیدانشگاه ها و موسسات آموزشیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت خانه های مربوطه مانند وزارت صنایع، وزارت کشاورزی و ...کتابخانه هااینترنتو ...خلاصه اجراییخلاصه اجرایی به نوعی مهم ترین بخش یک طرح تجاری کسب و کار است. این بخش به طور خلاصه به خواننده می گوید که شرکت شما در چه جایگاهی قرار دارد، می خواهد به چه جایی برسد و چرا ایده کسب و کار شما موفقیت آمیز خواهد بود. اگر به دنبال جذب منابع مالی یا سرمایه گذار باشید، فرصت های اولیه ای را که موجب جلب نظر سرمایه گذار می شود را نیز باید در این خلاصه بگنجانید. خلاصه اجرایی باید به خوبی نقاط قوت طرح کسب و کار شما را نشان دهد.محتوای خلاصه اجراییاگر شما در حال حاضر صاحب شرکتی هستید، باید در خلاصه اجرایی این موارد را بیاورید :چشم انداز و ماموریتاطلاعات شرکت شامل زمان تاسیس، موسسان و صاحبان شرکت، تعداد کارکنان، محل شرکت و ...نقاط قوت شرکت شامل مثال هایی از رشد مالی، رشد سهم بازار و ...محصولات یا خدمات شرکتاطلاعات مالیخلاصه برنامه های آیندهاگر شما کارآفرین بوده و در حال راه اندازی یک کسب و کار جدید هستید :اگر شما در حال راه اندازی یک استارتاپ یا کسب و کار جدید هستید، مطمئنا به اندازه فردی که صاحب شرکت است، اطلاعات ندارید. در عوض شما باید روی تجربیات، توانمندی ها و تخصص هایی که دارید و موجب شده تصمیم به پیاده سازی ایده خود بگیرید تمرکز کنید. در خلاصه اجرایی نشان دهید که تجزیه و تحلیل بازار را انجام داده اید. اطلاعاتی راجع به نیاز بازار هدف به محصول یا خدمت خود و راه های رفع این نیازها ارائه کنید. باید بتوانید خواننده طرح تجاری را متقاعد کنید که می توانید بازارهدف خود را پوشش داده و موفق خواهید شد و در پایان برنامه های آینده خود را مطرح کنید. یادتان باشد خلاصه اجرایی آخرین چیزی است که در یک طرح تجاری کسب و کار(Business Plan) باید نوشته شود.*** لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***