بطور کلی اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو برای سه گروه محصولات الزامیست :مواد غذاییمحصولات آرایشی و بهداشتیدارو هاکه همه سه گروه محصول نیز به دو گروه تقسیم میشوند:توسط تولید کنندگان داخلی تولید میشوندوارداتی هستنداین موسسه آمادگی خود را جهت اخذ مجوز بهداشت برای هر 6 گروه محصول در کوتاهترین زمان ممکن اعلام میدارد .*** لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***