تعریف شرکت بامسئولیت محدوداین نوع شرکت بین حداقل دو و یا چند نفرشکل میگیرد . هرکدم از شرکا بدون آنکه شرمایه شرکت به سهم منقسم گردد ماده 94 قانون تجارت :تنها تامقدار سرمایه ای که در شرکت دارند نسبت به تعهرات شرکت مسئولیت دارند بلافاصله پس از نام شرکت میبایست عبارت مسدولیت محدود داخل پرانتز قید شود . نکته ای که برای نام شرکت در شرکت مسئولیت محدود وجود دادر این است که در نام شرکت نباید نام هیچیک از شرکا عنوان و قید شود در ا«صورت شرکت بصورت تضامنی در خواهد آمد ( م 95 ق ت ) در تعیین نام شرکته میبایست از نامهایی با حداقل 3 سیلاب اسم خاص استفاده نمود . در انتخاب اسامی شرکت نباید از کلمات لاتین استفاده نمود . هر نامی که انتخاب میشود میبایست آن نام در کتاب لغتنامه دهخدا دارای معنی باشد . منبع مورد رجوع اداره ثبت کتاب لغتنامه دهخدا یا معین میباشد . همچنین اسامی مشابه در زبان لاتین (مثلا پک : به معنی وزغ با غورباقه در فارسی و در انگلیسی به معنی بسته و بسته بندی )که در فارسی معنی دیگری دارند معمولا با اخطار عدم ثبت مواجه میشوند . یا از ثبت کننده درخواست میشود از فرهنگستان ادب پارسی نسبت به آوردن نامه تاییدیه اقدام شود . که این موردمعمولا اولا فؤایند ثبت شرکت را حداقل 1 ماه به تعویق می اندازد و ثانیا حتی پس از تایید کارشناس فرهنگستان باز هم ممکن است ایراد گرفته شود . در نهایت باید گفت نظر کارشناس در تعیین نام از اهمیت بسزایی برخوردار است . بطور خلاصه قانون تعیین نام شرکت بدین شکل است : 1- با فرهنگ اسلامی و ایرانی منطبق باشد 2- دارای معنی و مفهوم باشد 3-سابقه ثبت نداشته باشد . 4-نام خارجی یا مشابه نباشد . مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود عبارتند ازشرکتنامه 2 سریاساسنامه2 سریاظهارنامه2 سریصورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین 2 سریفتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء ومدیران برابراصل شود .اخذ وارائه مجوز درصورت نیازنامه عدم سوء پیشینه کلیه شرکا روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود ابتدا به سایت irsherkat.ssaa.ir/مراجعه میشود سپس نسبت به انتخاب فر آیند ثبت تاسیس اقدام میگردد .در بخش اول اطلاعات متقاضی و کسی که این اختیار را از طرف هیات مدیره دارد تا نسبت به دریافت اوراق ثبت اقدام نماید مشخصاتش در سایت وارد میشود . اگر آن شخص وکیل باشد میبایست شماره وکاتنامه وی در این بخش وارد گردد .در قسمت بعد 5 نام از متقاضی اخذ میگردد . اسامی همانطور که گفتیم باید حداقل 3 سیلابی بوده و از اسامی خاص باشد . شرکت سیلاب محسوب نمیشود یا شرکت تجاری یا شرکت بازرگانی یا شرکت مهندسی نیز سیلاب محسوب نمیشود . ضمنا هر نام پس از تایید به مدت 90 روز رززو شده و به نام اعضا آن شرکت میباشد . اداره ثبت این نام را به شرکتهای در شرف تاسیس دیگر اختصاص نخواهد داد .در این قسمت موضوع فعالیت شرکت تعیین میگردد . موضوع فعالیت شرکتها عموما به دونوع اصلی تقسیم میگردد. موضوعات فاقد مجوز و موضوعات مجوزی . موضوعات مجوزی شامل برخی موارد زیر است .برخی موضوعات مجوزی عبارتند از : حمل و نقل ، خرید و فروش و ترانزیت نفت و گاز ، گردشگری ، فرهنگی ، خیریه ، آموزش ، مالی و اعتباری ، لیزینگ ، ساخت فیلم ، سریال ، انجام امور حقوقی ، و ..... موضوعات فنی مهندسی ، بازرگانی ، واردات ، صادرات ، تولید از جماه موضوعاتیست که نیازی به مجوز ندارد .در بخش بعد اطلاعات مرکز اصلی شرکت ثبت میگردد . مرکز اصلی شرکت جاییست که اکثر فعالیتهای شرکت در آنجا صورت میگیرد . آدرس دقیق به همراه کد پستی در این قسمت قید میشود .اشحاص : در این بخش شرکا و سهامداران تعریف میشوند .سرمایه شرکت در این بخش مشخص میشود . سرمایه ثبت شرکت حداقل یک میلیون ریال می باشد . اما چیزی که قانون مشخص نموده اینست که سرمایه میبایست نزدیک به واقعیت باشد . سرمایه حتی الامکان باید متناسب با موضوع فعالیت باشد . ضمنا سرمایه در شرکتهای مسئولیت محدود تنها اظهاریست . و نیازی به مسدود کردن آن در حساب نمیباشد .در این بخش سمت اشخاص قید میگردد .ارتباط بین اشخاص در این بخش قید میگردد .در صورت تاسیس شعبه و تعیین مدیر شعبه در بخش بعدی قید میگردد . شعبه جاییست که زیر مجموعه رسمی شرکت اصلی بوده و حدود اختیارات آن در اساسنامه قابل تعریف میباشد .در بخش بعد روزنامه تعریف میشود . تعریف روزنامه در شرکتهای سهامی خاص اجباری بوده و در شرکتهای مسئولیت محدود اختیاریست .اظهارنامه ثبتی مسئولیت محدود ، شرکتنامه شرکت مسئولیت محدود ، اساسنامه شرکت مسئولیت محدود ، و شرکتنامه شرکت مسئولیت محدود . همگی به ترتیتب تعریف میگردند .سپس تایید نهایی شده و منتظر تایید نام شرکت میگردند .معمولا پس از تایید نهایی 72 ساعت بعد تایید نام انجام میگردد .در صورت عدم تایید نام توسط کارشناس یا رد نام میبایست نسبت به پیشنهاد 5 نام دیگر اقدام میگردد .پس از تایید نام نسبت به پرینت اوراق اعم از شرکتنامه ، اطهارنامه ، اساسنامه ، و صورتجلسه هیات مدیره اقدام میگردد .پس از چاپ همگی اوراق توسط همه اعضا امضا شده و به همراه کپی مدرک شناسایی و اصل گواهی عدم سو پیشینه اعضا پست میگردد .بر روی پاکت پستی رسید پذیرش روی پاکت نصب میگردد و سپس پست انجا میگیرد . 20 تا 30 روز بعد نسبت به تایید یا رد پذیرش توسط اداره ثبت شرکت اقدام میگردد. .در صورت پذیرش و تایید نسبت به تحویل کار از اداره ثبت و تایید دفاتر توسط نماینده قانونی تعریف شده در سایت اقدام میگردد .*** لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***