راس ساعت 1:14 دقیقه 11/6/94 لگوی گوگل کمی نسبت به قبل تغییر کرد دو شکل زیر طراحی قبلی و طراحی جدید رو می بینید:طراحی قبلی : طراحی جدید:منبع : وبلاگ فناوری طراحی