درمان بیش فعالی –نقص توجه با روش بازی درمانی در ابتدا به انواع بازی ها اشاره خواهد شد بازی هابه انواع گوناگون تقسيم مي شودکه در بازی درمانی کاربرد بسزایی دارند : 1-بـــازی های جسمــــی : از قديمی ترين نوع بازی هاست، معمولا به ابزار مخصوص نيازمند است ، هم به صورت انفرادی یا گروهی انجام مي شود، برای مصرف انرژی اضافی بدن و نجات يافتن از خستگي و کسالت بسيار مفيد است و رفتارهای ناآرام و پرخاشگری توأم با عصبانيت کودک را کاهش می دهد. 2- بــــازی هاي تقليــــــدی : کودک به تقليد نقش هايی مي پردازد که آنها را در محیط اطراف خود دیده و باور کرده است. معمولاً بهترين شخصيت ها براي شروع ايفای نقش ، والدين، برادران ، خواهران و دوستان هستند. کودک از ايفای نقش آنان لذت برده و تجربه کسب می کند. . 3- بـــازی های نمايشــــی : کودک در تقليد از بزرگترها از لباس و وسايل مخصوص آنها نيز استفاده مي کند و خود را در موقعیت های بزرگسالان جایگزین می کند. 4-- بــــازی هـــــای نمــــادی: زمانی که کودک دستيابی به ابزار و وسايل مورد نياز خود را غيرممکن می بيند، نيازها و آرزوهاي خود را با استفاده از وسايل نمادين و از طريق بازی بيان می کند.مثلا با استفاده از یک چوب وانمود می کند که بر روی اسبی سوار است. . 5- بــــازی های آمــوزشـــی : بازی های آموزشی موجب تقويت حواس،افزایش توجه و تمرکز ، رشد قوای ذهنی و اجتماعی کودک مي شوند، البته باید سعی شود کنترل اصلي بازی در اختيار کودک باشد و جهت و مسير آن را او تعيين کند. 6- بــــازی های خلاقانه : کودک از طريق به وجود آوردن چيزی، عقايد و احساساتش را اظهار می کند ، مانند نقاشی و کارهای هنری و يا استفاده از لغات که او را قادر مي سازد داستان بسازد یا نمایشنامه بازی کند. خمیرِ بازی. هنگام بازی با گل رس یا خمیر بازی انگشتان کودک تماس مستقیم با مواد دارد . کار کردن با گل رس یا خمیر باعث می شود مقداری از حالات مختلف مثل ترس و خشونت کودک به ماده منتقل شود .از طرفی کودک با خمير بازی روياها و علايق خود را بروز مي دهد .کمک به افزایش قدرت و بهبود حرکات ظریف دست و افزایش هماهنگی چشم و دست ، افزایش توجه و تمرکز ،پرورش قوه ابتکار و خلاقیت، پرورش قوة تخیل و تفکر، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس ،بهبود مهارت های حل مسئله ، کنترل رفتارهای خشونت آمیز و استرس زا و ایجاد امنیت و آرامش از فوائد بازی با خمیر و گل رس است. بیش فعالی –نقص تمرکز بر حیطه های متعددی از فعالیت کودک از جمله :پردازش تفکر ، توجه و تمرکز ، مشکلات حافظه ، رمز گشایی و رمزگردانی ، نظم و انضباط ، سازماندهی ، درک روابط فضایی و هماهنگی چشم و دست اثر می گذارد خمیر بازی در زمینه رفع یا تخفیف مشکلات حافظه ، توجه ، تمرکز ، درک روابط فضایی ،بهبود حرکات ظریف دست ،هماهنگی چشم و دست ، سازماندهی، تخلیه هیجانی و آرامش تاثیر زیادی دارد . به طور مثال درکودکی که به علت وجود رفتار تکانشی دارای پرخاشگری و خشونت است ، وی می تواند خمیر را بکوبد آن را به روی میز بیاندازد ، آنرا خم کند و البته این کارها اعمال خراب کننده نیستند زیرا دوباره می توان خمیر را به صورت اول در آورد .بازي با خمير و گل برای كودك آرامش بخش است. كودك مي تواندخمير را دستمالی كند چنگ بزند فشار دهد در آن حفره ايجادكند و آنرا پهن كند. تلخیص ، ترجمه و گردآوری: پریسا خسروتاش ،روان شناس کودک نوجوان کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]