چقدر فرصت داریم تا یکدیگر را دوست داشته باشیم؟ + عکس

موضوع: چقدر فرصت داریم تا یکدیگر را دوست داشته باشیم؟ + عکس

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  چقدر فرصت داریم تا یکدیگر را دوست داشته باشیم؟ + عکس

  [CENTER][h=3]چقدر فرصت داریم تا یکدیگر را دوست داشته باشیم؟ + عکس[/h]
  [IMG]********images.seemorgh.com/iContent2/Files/120673.jpg[/IMG]
  خیلی زیاد درگیر روزمرگی زندگی شده ایم. اما اگر کمی از بالاتر به زندگی نگاه کنیم زندگی فقط به اندازه...
  [/CENTER]

  [FONT=Tahoma][FONT=Tahoma]خیلی زیاد درگیر روزمرگی زندگی شده ایم.
  اما اگر کمی از بالاتر به زندگی نگاه کنیم زندگی فقط به اندازه نگاه کردن به این عکس طول میکشد.

  [CENTER][IMG]********www.seemorgh.com/uploads/44444d4e.jpg[/IMG]
  [/CENTER]

  این مدت کم ارزش بغض و کینه و دشمنی با همدیگر رو دارد؟
  بهتر نیست از فرصت کم برای مهربونی با همدیگر استفاده کنیم؟؟
  بیا تا قدر یکدیگر بدانیم.

  [COLOR=#ff0000]این و تو یه سایت دیدم خیلی جالب بود هیفم اومد نذارمش تو انجمن [/COLOR]

  [/FONT]
  [/FONT]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. zahra گفت:
  [CENTER][h=3]عاشقانه: اشک سه حرف ندارد...[/h]
  [IMG]********images.seemorgh.com/iContent2/Files/121071.jpg[/IMG]
  اجازه ... ! اشک سه حرف ندارد...
  [/CENTER]
  [FONT=Tahoma][/FONT]
  [CENTER][FONT=Tahoma]اجازه ... ![/FONT]
  [COLOR=#33CCCC][FONT=Tahoma][B]اشک[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] سه حرف ندارد،[/FONT]
  [COLOR=#33CCCC][FONT=Tahoma][B]اشک[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] [/FONT][COLOR=#800080][FONT=Tahoma][B]خیلی حرف[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] دارد ...[/FONT]

  [B]***[/B]

  [COLOR=#808000][FONT=Tahoma][B]باور کرده ام[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] ... ، انگار من،[/FONT]
  [FONT=Tahoma]برای ِ من ماندن ...[/FONT]
  [COLOR=#FF99CC][FONT=Tahoma][B]کم[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] هستم ...[/FONT]
  [FONT=Tahoma]برای ِ [/FONT][COLOR=#CC99FF][FONT=Tahoma][B]ما شدن[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma]...[/FONT]
  [COLOR=#99CC00][FONT=Tahoma][B]زیاد[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] ...[/FONT]

  [B]***[/B]

  [COLOR=#808000][FONT=Tahoma][B]باز[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] یا [/FONT][COLOR=#99CC00][FONT=Tahoma][B]بسته[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma] ...[/FONT]
  [FONT=Tahoma]چه فرق می کند؟[/FONT]
  [FONT=Tahoma]پنجره ... [B]زخم ِ [/B][/FONT][COLOR=#FF99CC][FONT=Tahoma][B]همیشگی[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma][B] ِ دیوار[/B] است...
  [/FONT][/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!