ترکیبی از مس است که متداول ترین نوع آن سولفات مس 5 آبه بوده که در اکثر صنایع مصرف دارد. با حرارت دادن این ماده می توان نوع بی آب آن را به دست آورد.کات کبود در صنعت کشاورزی به عنوان قارچ کش و هم ریز مغذی در سیستم آنزیمی مورد مصرف قرار می گیرد.در صنعت مصرف این ماده بسیار متوع است :صنایع رنگ به عنوان رنگدانه صنعتی و رنگ موصنایع آبکاری به عنوان تامین کننده مس و کاتالیزورصنعت پارچه بافیفرآوری چرم و دباغی پوستصنایع چسبدر کل این ماده در واکنش های شیمیایی بسیار پرمصرف بوده و به اشکال گرانول و گریستالی عرضه می شود.در سالهای اخیر تولید این محصول در داخل انجام می پذیرد اما نوع وارداتی آن با کیفیت بالاتری تولید می شود.بهترین نوع سولفات مس وارداتی تولید کشور انگلستان می باشد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]