جشنواره مرکبات یک رویداد سنتی است که هرساله در منتون برگزار می شود. اولین جشنواره در سال 1895 در ظرفیت های کوچکتر برگزار شد. البته منتون برای لیموهایش شهرت جهانی دارد. این جشنواراه در ماه فوریه برگزار می شود. در این جشنواره مجسمه های غولپیکری که با استفاده از انواع مرکبات مانند پرتقال ، لیمو و نارنگی ساخته می شود، در بین مردم رژه می روند. برای ساختن این مجسمه های حیرت انگیز بیش از صدها تن مرکبات استفاده می شود که وظیفه چیدمان و ساختن آنها به عهده خبرگان این کار است. منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]