برخلاف باور عموم، پاشنه*های ترک خورده توسط پوست خشک ایجاد نمی*شوند. این وضعیت نشانه مراقبت نادرست از پاها است. پاشنه*ی ترک خورده که به شقاق پاشنه نیز معروف است، بر بالاترین لایه*ی پوست یعنی اپیدرم تأثیر می*گذارد. هنگامیکه پوست، پوسته پوسته و خشک می شود، این شکاف*ها عمیق تر می*شوند. در نهایت، این ترک*ها به لایه درم خواهند رسید و باعث درد، التهاب و عفونت*های جدی می*شوند. | متن کامل را اینجا بخوانید: درمان ترک پاشنه