آموزش دستور Fillet در Solidworks مهر ۱۸, ۱۳۹۴ آموزش solidworks No comments آموزش دستور Fillet در Solidworks، دستور فیلت Fillet برای گرد کردن گوشه های تیز بکار می رود از آنجا که همه شما طراحان محترم با این دستور آشنایی دارید از تکرار توضیحات مقدماتی خودداری کرده و به بحث در رابطه Fillet های پیشرفته می پردازیم. همانطور که می دانید fillet یکی از دستورات بسیار مهم در طراحی بوده و تقریبا مهمترین دستور برای اولویت بندی قدرت طراحی یک نرم افزار می باشد. نکته ای که در اجرای دستور Fillet در این نرم افزار باید در نظر گرفت این است این دستور را فقط می توان برای یک body اجرا نمود و برای fillet زدن Body های دیگر باید مجددا دستور Fillet انتخاب شود. لازم بذکر است دستورات Fillet و Chamfer برای Surface ها نیز بکار می روند فقط باید Surface ها بصورت یکپارچه (Knit) باشند. اگر گزینه Multiple radius fillet فعال باشد، آنگاه با کلیک کردن بر روی هر یک از اندازه های نشان داده شده می توان چندین لبه را با چند fillet متفاوت اجرا نمود.