قایق های بلند و باریک که گوندولا نامیده می شوند در ونیز برای جابجایی افراد و گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند. گوندولاها سده*های پیاپی وسیله اصلی ترابری در ونیز بوده*اند و امروزه نیز نقش مهمی در جابجایی مردم و کالاها در آبراهه*های ونیز دارند. امروزه از این گندولا بیشتر برای سرگرمی و جابجایی گردشگران بهره می* گیرند. قایقرانان ونیزی همه یک نوع شکل لباس می پوشند و معمولا وقتی دارند گوندولا را هدایت می کنند، آواز می خوانند و در تقاطع ها برای جلوگیری از تصادف با دیگر گوندولاها و قایق ها، بلند می گویند: "اویییی". منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]