این برج زیبا از مشهورترین جاذبه های شهر استانبول به شمار می آید و مانند نیلوفر دریایی در میان آبهای تنگه بسفر است برج دختر یا کیز کوله سی بر ارتفاع صخره ای بزرگ و صاف در وسط تنگه بسفر قرار دارد و یکی از دوست داشتنی ترین بناها برای مردم استانبول است افسانه ای که برای این برج است عشق میان هرا و لاندروس بوده است هرا که از راهبه های معبد آفرودیت است عاشق لاندروس ماهیگیر می شود این جوان هر شی برای دیدن هرا معشوقه خود تا برج شنا میکرده است در یکی از شبهابه دلیل طوفان فانوس برج دختر خاموش می شود و لاندروس راه خود را گم میکند و غرق می شود و هرا فردای آن روز با شنیدن این خبر خود را از بالای برج به پایین پرتاب و خودکشی میکند به همین دلیل این برج نام لاندرا میگیرد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]