من سه تا راهکار بلدم اگه کسی مثل من از وجود مورچه در اشپزخانه رنج می بره می تونه استفاده کنه
1-ریختن نمک لای درزها مانع خروج مورچه میشه

2-سرکه واب را به مقدار مساوی ترکیب کنین و در کابینت و درزها بریزید

3-قرار دادن زغال خشک یا تیکه های لیمو ترش هم میتونه موثر واقع بشه