به گزارش سایت بیمه یابی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت:* بیمه ازدواج جوانان به زودی رونمایی می*شود. مشاوره و آموزش پیش از ازدواج، حمایت*های اقتصادی برای خرید جهزیه و مهریه بخشهایی از این بیمه است و ۸۰ درصد خانواده*ها به راحتی می**توانند آن را تهیه کنند. محمدرضا رستمی اظهار داشت:* یکی از محورهای مورد توجه در بحث ازدواج جوانان حمایت*های اقتصادی است در این رابطه محور نخست حمایت از آموزش و مشاوره است. بیمه ازدواج جوانان به زودی رونمایی می**شود که براساس آن خانواده**ها بیمه را برای فرزندان نوجوان و جوان خود خریداری می*کنند این بیمه به گونه*ای پیش بینی شده است که 80 درصد خانواده*ها به راحتی می*توانند آن را خریداری کنند. در این طرح مشاوره و آموزش پیش از ازدواج بیمه می*شود.وی افزود:* بخش دوم حمایت*های اقتصادی در مسائل مهریه و خرید جهیزیه است که بیمه نامه ازدواج شامل بیمه جهیزیه، مهریه و برهم خوردن مراسم ازدواج است همچنین بخشی از هزینه*های مسکن را نیز در برمی*گیرد. این محورها در مجموع می*تواند حمایت*های اقتصادی اولیه ازدواج را ایجاد کند.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: وام ازدواج و خیرین ازدواج از سایر محورهای حمایتی در موضوع ازدواج جوانان است. هم اکنون تشکل خیرین ازدواج در استان*ها فعال شده است.رستمی بیان کرد:*در بخش فرهنگ سازی ازدواج نیز فعالیت*هایی در حال انجام است و محصولات فرهنگی مختلف را برای ترویج ازدواج تولید می*کنیم که شامل انیمیشن، کلیپ*های آموزشی، فیلم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]های کوتاه، کتاب*های کاربردی در رابطه با ازدواج و استحکام خانواده و نشریاتی در این زمینه است.