تابلو روان امروزه یکی از ابزار های فوق العاده نبلیغاتی به شمار می رود که برد طیف دار ولوت (طیف دار و ساخت ایران) بسیار کارامد بوده و می توانید با استفاده ازآن هر آنچه را که دوست دارید در تابلو روان به نمایش بگذارید.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]