آیا شرکتی که کار نمی کند باید دفتر پلمپ کند؟بله حتما – تمامی شرکت ها موظف به دریافت دفاتر مالی خود هستند و برای اینکه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات (دارایی) اعلام نمایند باید دفاتر پلمپ شده خود را بصورت خالی تسلیم آن اداره محترم کنند)زمان دقیق پلمپ دفاترجهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشید.مدارک مورد نیاز :کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عاملکپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرين تغييرات ثبتی شركت در روزنامه رسمیمهر شرکت..... ادامه مطالب در سایت سامان ثبت - [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]