بیشترین کاربرد دوربینهای مداربسته مکعبی درمکانهای مسکونی و فروشگاههای بسیار کوچک است . دوربینهای مکعبی دارای محدودیتهایی به لحاظ زیر هستند :لنزهایی با کانون ثابت : برای تنظیم میدان دید دوربین باید آنرا بصورت فیزیکی جابجا کرد.غیر روز / شب :معمولا این نوع دوربینها قطع فیلتر مکانیکی ندارند ودر شرایط نور کم و یا در شب نمیتوانند تصویر مناسبی ارائه دهند . پشتیبانی نادر از تکنولوژی مادون قرمز :این نوع دوربینهای مداربسته دربرخورد با شرایط نور پس زمینه با مشکل مواجه هستند .عدم پشتیبانی از پرت های ورودی :تعداد معدودی ازدوربینهای مکعبی ازدرگاههای ورودی پشتیبانی میکنند .فقط قابل استفاده در فضای بسته :تعداد کمی ازدوربین مداربسته مکعبی برای فضای باز وجود دارد و مدلهای ضد اب و گردوغبار جز چند مورد نیست .ضمانت کوتاه مدت :ضمانت دوربینهای مکعبی معمولا تا یک سال است و انواع دیگر دوربینهای مداربسته دارای دو تا سه سال ضمانت نیز می باشند . برخی دیگر از دوربینهای مکعبی دارای ویژگیهایی مانند : شبکه بی سیم یکپارچه برای فواصل کوتاه دارند و میتوان کابل کشی شبکه را حذف کنند .منبع :redirect.php?a=parsspadana.com/