درباره استاندارد ایزو چه می*دانید؟ایزو (ISO) کوتاه شده نام سازمان بین*المللی (International Standard Organization) می**باشد. موسسه بین*المللی استاندارد سازی (ایزو) یک فدراسیون بین*المللی متشکل از نهادهای ملی استاندارد است. تعداد این نهادها بالغ بر 140 نهاد می*باشد که هریک از یک کشور برخاسته*اند. ایزو یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1947 میلادی تاسیس شد. وظیفه ایزو ارتقاء توسعه استاندارد سازی و فعالیتهای مربوطه در جهان با دیدگاهی است که هم به ایجاد تسهیلات در زمینه تبادل بین*المللی کالاها و خدمات توجه دارد و هم توسعه همکاری در زمینه*های فکری ـ علمی ـ فنی و اقتصادی را در نظر دور ندارد. ما حاصل فعالیتهای ایزو قراردادهای بین*المللی خواهد بود که به عنوان استانداردهای بین*المللی انتشار می*یابد. سیستمهای مدیریتی ایزو از طریق بیش از 430000 سازمان در 158 کشور به اجرا درمی*آید.منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]