انواع مختلف موتور ژنراتور از نظر مصرف سوخت:موتور ژنراتور گازوئیلی (دیزل ژنراتور )موتور ژنراتور گازی (گاز ژنراتور)موتور ژنراتور بنزینی انواع موتور ژنراتور :موتور ژنراتور استاندارد: دیزل ژنراتور بدون پوشش که به صورت Indoor استفادهمی شود.موتور ژنراتور دارای پوشش ضد صدا ( کنوپی) Acoustic Canopy : کاربرد جهت کاهش صدا و محافظت دستگاه در برار شرایط آب و هوایی که اغلب به صورت Outdoor استفاده می شود.موتور ژنراتور کانتینری: پوشش کانتینری درموتور ژنراتورها با قدرت بالا که اغلب در فضای Outdoor جهت کارخانجات و مکان های صنعتی استفاده می شود.دیزل ژنراتور پرتابل ( سیار و قابل حمل): کاربرد در عملیات غیر ساکن ماننده پروژه های بین شهری.منبع : redirect.php?a=nmp-co.com/