یارانه نقدی شهریور ماه (مرحله نوزدهم) جمعه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می*شود.به گزارش ایسنا، یارانه نقدی طبق روال ماه*های گذشته یارانه نقدی باید بامداد هفدفم شهریور به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مرحه اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه*ها به ۷۴٫۵ میلیون ایرانی پرداخت می*شود.
این در حالی است که گفته می*شد یارانه باید در هفته دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، اما چند ماه است که سازمان هدفمندسازی یارانه*ها مبلغ یارانه را در نیمه دوم ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می*کند.
طبق روال ماه*های گذشته، برداشت یارانه از صبح ۱۸ شهریور امکان*پذیر خواهد بود.