ستفاده از هدایای تبلیغاتی رایگان یک استراتژی مؤثر بازاریابی است، به شرطی که به*درستی از آن استفاده شود. فقط باید توجه کنید و ببینید که چه محصولات و خدماتی را در اختیاردارید که می*توانید به*صورت رایگان در اختیار مشتریان بالقوه خود قرار دهید که در نظر آنها از ارزش*افزوده مناسبی برخوردار باشد و برای شما هزینه قابل*توجهی را در برنداشته باشد. نکته مهم این است که نباید فراموش کنید ارزش قابل تحصیل از مشتری را محاسبه کنید و بر اساس آن پیشنهاد خود را تنظیم کنید تا از ارزش واقعی مشتری فراتر نرود.منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]