عمر تلگرام نسبت سایر نرم افزار های پیام رسان بسیار کمتر است تلگرام توسط دو برادر با نام*های پاول دورف و نیکلای دورف به بازار آمد.قابلیتهای زیاد این نرافزار باعث شد تا به سرعت با استقبال کاربران مواجه شود در پی رونق گرفتن تلگرام بین کاربران ایرانی این اپلیکیشن جای برنامه های دیگر در این زمینه را به سرعت گرفت و این برنامه از نظر محبوبیت بین کاربران ایرانی در صدر قرار گرفته است. با توجه به همه گیر شدن تلگرام در ایران فرصت های بسیاری را برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرده است۱- ایجاد کانال تلگرامیکی از قابلیت هایی چندی پیش به تلگرام اضافه شد ایجاد کانال در این پیام رسان استاز جمله ویزگی های کانال ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :نبود محدود برای تعداد اعضامشخص بودن تعداد افرادی که مطالب را مشاهده کردندامکان تعریف چند مدیر برای یک کانالامکان حذف مطلب توسط مدیر کانالعدم نمایش پیام عضویت یا ترکعدم امکان ارسال پست توسط اعضا کانالکانال ها می توانند موضوعات مختلفی داشته باشند شما می توانید به راحتی کانال ایجاد کنید برای این کار برنامه تلگرام را باز کنید و از منو سمت چپ گزینه new channel بزنیداسم کانال خود را انتخاب کنید در گزینه بعد می توانید مشخص کنید کانال شما به صورت عمومی باشد و یا خصوصی لینک مشخصی برای کانال خود انتخاب کنید بعد از این که کانال خود را ساختید از طریق گزینه add members می توانید تعدادی اعضا به کانال خود اضافه کنید توجه داشته باشید تنها تعداد محدودی اعضا از این طریق می توانید به کانال خود اضافه کنید در صورت رعایت نکردن این موضوع تلگرام شما را برای مدتی از این قابلیت محروم می کنداما نکته ای که در این موضوع وجود دارد این است که این کانالها یک فرصت عالی برای کسب درآمد ایجاد کرده اند به طوری که می توان از طریق گرفتن تبلیغات در کانال خود کسب در آمد کنیدبرای این که شما یک کانال پر مخاطب داشته باشید باید موضوع مناسبی را برای کانال خود انتخاب کنید و سپس آدرس کانال خودتان را در جاهای مختلف قرار دهید تا تعداد مخاطبان کانال شما افزایش یابدباید این نکته را توجه داشته باشید که نباید در گذاشتن پست های تبلیغاتی در کانال خود زیاده روی کنید۲- طراحی ریاتیکی دیگر از قابلیت های تلگرام ایجاد کردن ربات استروبات های تلگرام نوعی حساب کاربری خاص هستند که برای ارسال و دریافت اتوماتیک پیام ها ایجاد شده اند. کاربران میتوانند با ارسال دستوراتی با ربات های تلگرام در ارتباط باشند، این ارتباط با ربات ها می تواند در یک پیام شخصی و یا در یک گروه ایجاد شود.منبع : روش های کسب درآمد از تلگرامعمر تلگرام نسبت سایر نرم افزار های پیام رسان بسیار کمتر است تلگرام توسط دو برادر با نام*های پاول دورف و نیکلای دورف به بازار آمد.قابلیتهای زیاد این نرافزار باعث شد تا به سرعت با استقبال کاربران مواجه شود در پی رونق گرفتن تلگرام بین کاربران ایرانی این اپلیکیشن جای برنامه های دیگر در این زمینه را به سرعت گرفت و این برنامه از نظر محبوبیت بین کاربران ایرانی در صدر قرار گرفته است. با توجه به همه گیر شدن تلگرام در ایران فرصت های بسیاری را برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرده است۱- ایجاد کانال تلگرامیکی از قابلیت هایی چندی پیش به تلگرام اضافه شد ایجاد کانال در این پیام رسان استاز جمله ویزگی های کانال ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :نبود محدود برای تعداد اعضامشخص بودن تعداد افرادی که مطالب را مشاهده کردندامکان تعریف چند مدیر برای یک کانالامکان حذف مطلب توسط مدیر کانالعدم نمایش پیام عضویت یا ترکعدم امکان ارسال پست توسط اعضا کانالکانال ها می توانند موضوعات مختلفی داشته باشند شما می توانید به راحتی کانال ایجاد کنید برای این کار برنامه تلگرام را باز کنید و از منو سمت چپ گزینه new channel بزنیداسم کانال خود را انتخاب کنید در گزینه بعد می توانید مشخص کنید کانال شما به صورت عمومی باشد و یا خصوصی لینک مشخصی برای کانال خود انتخاب کنید بعد از این که کانال خود را ساختید از طریق گزینه add members می توانید تعدادی اعضا به کانال خود اضافه کنید توجه داشته باشید تنها تعداد محدودی اعضا از این طریق می توانید به کانال خود اضافه کنید در صورت رعایت نکردن این موضوع تلگرام شما را برای مدتی از این قابلیت محروم می کنداما نکته ای که در این موضوع وجود دارد این است که این کانالها یک فرصت عالی برای کسب درآمد ایجاد کرده اند به طوری که می توان از طریق گرفتن تبلیغات در کانال خود کسب در آمد کنیدبرای این که شما یک کانال پر مخاطب داشته باشید باید موضوع مناسبی را برای کانال خود انتخاب کنید و سپس آدرس کانال خودتان را در جاهای مختلف قرار دهید تا تعداد مخاطبان کانال شما افزایش یابدباید این نکته را توجه داشته باشید که نباید در گذاشتن پست های تبلیغاتی در کانال خود زیاده روی کنید۲- طراحی ریاتیکی دیگر از قابلیت های تلگرام ایجاد کردن ربات استروبات های تلگرام نوعی حساب کاربری خاص هستند که برای ارسال و دریافت اتوماتیک پیام ها ایجاد شده اند. کاربران میتوانند با ارسال دستوراتی با ربات های تلگرام در ارتباط باشند، این ارتباط با ربات ها می تواند در یک پیام شخصی و یا در یک گروه ایجاد شود.منبع : روش های کسب درآمد از تلگرام[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]