ایرپروس سبک زندگی شما را یاد می*گیرد و بر اساس آن عمل می*کنددر صورتی که استفاده شما از ایرپروس، از یک الگوی منظم پیروی می*کند،با انتخاب حالت هوشمند، دستگاه این الگو را فرا گرفته و پس از مدتی بر اساس آن و به صورت خودکار عمل خواهد کرد.کنترل از راه دور منحصر به فرد از طریق اتصال به اینترنتشما می*توانید با نصب اپلیکیشن ویژه ایرپروس، دستگاه خود را به راحتی از طریق تلفن*های همراه هوشمند و یا تبلت، از هر نقطه*ای مدیریت کنید.ایرپروس در محل کار و محل تحصیل فرزندان شماافراد در هر لحظه می*توانند از کیفیت هوای محل کار خود آگاه شوند. با این حال، کنترل و ایجاد تغییر در سیستم فقط توسط یک نفر امکان*پذیر است. مسئولین مدارس و مهد کودک*ها می*توانند دستگاه را از راه دور کنترل کنند. هم چنین با استفاده از امکان اشتراک گذاری اطلاعات، والدین می*توانند کیفیت آن را بررسی کنند.عملکرد دستگاه خود را ببینید و از آن مطمئن شویدسنجش لحظه*ای ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، ترکیبات آلی فرار، دی اکسید کربن، دما و رطوبت هوا مهم نیست که از صفحه نمایش دستگاه استفاده می*کنید یا اپلیکیشن موبایل و تبلت؛ شما می*توانید کیفیت هوا را در هر لحظه زیر نظر داشته باشید.منبع : redirect.php?a=airproce-iran.com/