دوربین های مداربسته باکس دارای انعطاف پذیری و سادگی بیشتری نسبت به دوربینهای دام هستند که ازجمله دلایلی است که کاربران آنرا انتخاب میکنند . قابل تعویض بودن لنزها :لنزهای نزدیک به 90% دوربینهای باکس قابل تعویض است که برای تصویر گرفتن اجسام درفاصله دور بسیار مهم است ولی کمتر از33% دوربینهای مداربسته دام دارای لنز تعویض هستند و چون ازلحاظ فیزیکی دارای محوطه تنگ تری هستند محدودیت درسایز لنز دارند .دوربین هدف گیر :برای قرار گرفتن دوربین درزاویه هایی به غیر ازمستقیم ، دوربینهای باکس به راحتی قابل تنظیم هستند و محدوده بیشتری رانسبت به دوربینهای دام تحت پوشش قرار می دهند . دربعضی ازمدلهای دوربین مداربسته دام به دلیل محدود بودن دریک فضای بسته دارای محدودیت حرکتی هستند .زمان کمتر برای نصب :دوربینهای مداربسته دام به دلیل اینکه بایک پایه به سقف وصل میشوند نصب بسیار راحت و سریعی دارند .ویژگیهای پیشرفته تر بیشتر :ویژگیهای پیشرفته تر و بهتر دردوربینهای مداربسته باکس بیشتر ارائه می شوند نسبت به دوبینهای مداربسته دام به عنوان مثال وضوح تصویردر دوربینهای دام بیشتر ازدوربینهای دام میباشد . بیشتر دوربینهای باکس با تکنولوژی پیشرفته آنالیز تصاویر ساخته میشوند .البته این موضوع راباید در نظر داشت که دوربینهای مداربسته دام طیف گسترده ای ازمزایا را نسبت به دوربین مداربسته باکس دارند .منبع : redirect.php?a=parsspadana.com/