1- انبار مواد خام محصول2- تراش رينگ (Automatic Turning of Rings)3- شستشوي رينگ4- تراش نهايي (finish Turning) ConeوIR (تايپ(6201,6202,6301 5- كنترل صددرصد ظاهري IR.Cone (تايپ (6201,6202,6301 6- عمليات حرارتي (Heat Treatment)7- سنگ زني پيشاني رينگ (Face Grinding)8- كنترل صددرصد ظاهر Cone9- سنگ زني شيار (Track Grinding) Cone10- شستشوي رينگ11- سنگ زني سوراخ (Bore Grinding) Cone12- شستشوي رينگ13- كنترل صددرصد اندازه سوراخ (Bore) Cone14- سنگ زني فلنج (Flange Grinding) Cone15- شستشوي رينگ16 پوليش شيار (Track) وفلنج (Flange) Cone17- سنگ زني قطر خارجي (Centerless Grinding) Cup,OR,IR18- شستشوي رينگ19- كنترل صددرصد ظاهر و اندازه قطر خارجي CUP,OR20- سنگ زني شيار (Track Grinding) Cup21- شستشوي رينگ 22- پوليش شيار Cup23- سنگ زني شيار (Groove Grinding) OR24- شستشوي رينگ 25- سنگ زني قطر داخلي (land) OR تايپ411280 1-25-كنترل صددرصد OR تايپ 411280 26- شستشوي رينگ 27- پوليش (honning) OR 28- كنترل صددرصد ظاهر IR29- سنگ زني سوراخ ) (Bore Grinding IR30- شستشوي رينگ 31- كنترل صددرصد اندازه سوراخ (Bore) IR 32- سنگ زني شيار(Groove Grinding) IR33- شستشوي رينگ 34- پوليش (honning) IR35- شستشوي رينگ 36- سنگ زني قطر خارجي IRتايپ411280 37- شستشوو روغنكاري رينگ38- انبار اجزاء (محصولات) نيم ساخته S.F.P.Sمنبع : redirect.php?a=edalat.in/