چون نامه اعمال مرا پيچيدند بردند به ميزان عمل سنجيدند بيش از همه كس گناه ما بود ولي ما را به محبت علي بخشيدند اوصاف علی به هر زبان باید گفت این ذکر به پیدا و نهان باید گفت در جشن ولی عهدی مسعود علی تبریک به صاحب الزمان باید گفت در فصل خطر امیر را گم نکنید ان وسعت بی نظیر را گم نکنید تنها ره جنت از علی میگذرد ای همسفران غدیر را گم نکنید اراج دل به تیغ دو ابروی دلبرست بختش بلند هر که گرفتار حیدر است دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم فردا که کسی را به کسی کاری نیست دامان علی اگر نگیرم چه کنم در خانه دل نوشته با خط جلی کین خانه بنا شد به تولای علی در داخل این خانه چو نیکو نگری هم مهر محمد است و هم مهر علی نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد ناشر حکم ولایت به ولی می نازد گر بنازد به علی، شیعه ندارد عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد منبع:web2server.ir