نکته اول اینکه در حسابداری ذهنی ما انسانها، «پاداش*های نقدی و مالی» در سرفصل ذهنی «درآمدها» ذخیره می*شود و به عنوان «هدیه» ثبت نخواهد شد. نکته*ی دومی که می*بایست در اعطای هدیه تبلیغاتی مد نظر داشته باشیم این است که هدایایی که از حد مشخصی گران*تر هستند، الزاماً حس گیرنده را خوب نمی*کنند. نکته*ی مهمی که به عنوان سومین مطلب باید مورد توجه قرار گیرد، «کاربردی بودن هدیه» در مقایسه با «بار احساسی هدیه» است. این دو ویژگی از یکدیگر جدا هستند. چهارمین نکته این است که «نمونه محصول خود شرکت» الزاماً بهترین هدیه تبلیغاتی نیست. پنجمین نکته ساده اما بسیار مهم این است که در سراسر جهان، ماندگارترین هدیه*ی سال نو، «کارت تبریک» است. ششمین نکته اینکه مدیران و کسانی که طبقه*ی اجتماعی کمی بالاتر از سایرین دارند، علاقه*ای به استفاده از هدایای تبلیغاتی که «نام و لوگوی شما» روی آن درج شده است ندارند. هفتمین نکته این است که برخی هدیه*ها «چند بار فروخته می*شوند.منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]