LED مادون قرمز در دئوربین مداربسته به عنوان معیاری برای تعیین کیفیت به حساب می آید .دو نوع کلی LED مادون قرمز در سیستمهای نظارت تصویری وجود دارد : LED های کم مصرف و ارزان قیمت LED های گران قیمت حرفه ای با توان بیشتربرخی دوربینها ی مداربسته دارای LED های کمتری می باشند ولی معمولا میتوانند فاصله بیشتری را تحت پوشش خود در آورند .همچنین LED های بزرگتر و گران قیمت دارای اطمینان و عمر بیشتری بوده و نسبت به LEDهای کوچکتر و و ارزان قیمت دارند .بطور مثال در صورتیکه تابشگر مادون قرمز دوربین مداربسته از LED حرفه ای تر و گران قیمت استفاده کند در حالی که دوربینهای مداربسته ارزان قیمت مادون قرمز دار از LED های ارزان قیمت استفاده میکنند .در حال حاضر برخی از دوربین های مداربسته IR دار گران قیمت از 3 تا 5 عدد از LED های حرفه ای در داخل دوربین استفاده میکنند .منبع : redirect.php?a=parsspadana.com/